Select Page
Over verbinden en Interne Communicatie tot de 4de macht
Geplaatst op juni 28, 2016
Door Ann Dobbeni

BViC schreef een boek. Over interne communicatie tot de 4de macht: informeren, betrekken, veranderen en … verbinden. Als verbinder duik je daar uiteraard meteen in. Op zoek naar ons plekje in dat verhaal.

Het boek bespreekt het werkterrein van de Interne Communicatie professional. Of beter, de domeinen waarin een IC-professional actief zou moeten zijn. Het houdt een pleidooi om niet uitsluitend operationeel bezig te zijn. Want het up-to-date houden van het intranet en het periodiek vullen van het personeelsblad of de digitale borden zijn niet direct activiteiten die de organisatie vooruit duwt.

Want dat is wat CEO’s van hun ondersteunende diensten verwachten. Niet enkel uitvoerend bezig zijn maar zich opstellen als een bondgenoot die strategisch meedenkt en de toekomst van de organisatie helpt realiseren.

Of meer concreet:

 • De reputatie van de organisatie bewaken en sturen – veranderen
 • Intern advies verlenen over communiceren – betrekken
 • De regie van de strategie en de cultuur opnemen – verbinden

Als je dit uitzet op de 2 assen ‘korte termijn versus lange termijn’ en ‘operationeel tegenover strategisch’, kom je tot deze 4 kwadranten (f-use invulling van de grafiek uit het boek):

Het boek beschrijft voor elk kwadrant 3 concrete cases, uitgevoerd in verschillende organisaties.
Deze cases pikken we er even uit:

Verbinden – case van KBC

tWEEThetMEE@KBC geeft antwoorden op frustraties van medewerkers zoals

 • Ik weet niet waar mijn collega’s mee bezig zijn.
 • Wij zijn niet transparant, alles wordt achter mijn rug bedisseld.

Door de geografische verspreiding van medewerkers en het invoeren van thuiswerk, drong zich ook een nieuwe manier van samenwerken op.

Oplossing: medewerkers communiceren nu via microblogs op het Sharepoint platform. Zo is iedereen boodschapper.

Een greep uit de opbrengst:

 • Open discussies
 • Meer netwerking
 • Andere kijk op problemen
 • Minder nood aan formeel bilateraal overleg
 • Kortere teammeetings want het formele nieuws is al getweet

https://simply-communicate.com/news/tweethetmee-working-out-loud-kbc-bank-0

Betrekken – case van Volvo

Hoe kun je je 50ste verjaardag op een toffe manier vieren waarbij de medewerkers centraal staan ?

Door het basisidee ‘mensen maken geschiedenis en schrijven de toekomst’ ook met je voorbereiding waar te maken.

Gedurende het voorbereidingsjaar werkten ze 50 portretten van medewerkers uit in woord en beeld. Elke week publiceerden ze 1 verhaal op het intranet. Tijdens een feestelijk familieweekend ontving elke medewerker een gedrukt exemplaar. De fabrieksgebouwen werden het toneel van heel wat attracties en animaties en overal hingen portretten van medewerkers.

Een greep uit de opbrengst:

 • Veel positieve energie
 • Een waar familiegevoel
 • Een boost in community building onder de collega’s
 • Een andere kijk op de communicatieafdeling

Mooi aan deze case was de samenwerking tussen de communicatieafdeling en HR.

http://www.volvocars.com/nl-be/over-volvo/onze-organisatie/50-jaar-gent#

Veranderen – case bij het Vlaams parlement

Medewerkers willen meer informatie over het beleid. En liefst van hun direct leidinggevende

Er werd beslist om de traditionele communicatiecascade te behouden maar die grondig te herwerken en wel op 4 punten

 1. Organisatie via een communicatienota
 2. Structurele inzet van de IC-adviseur door het management
 3. Extra communicatie naar en begeleiding van de leidinggevenden
 4. Meten op verschillende momenten en manieren

 Welk inzicht levert ons dat op ?

Dat we ondanks onze naam in al deze domeinen aan de slag zijn. Want ‘verbinden’ gaat bij ons eerder over de manier waarop we onze opdrachten aanpakken: door te verbinding met mensen. Het gaat dus bij ons over het hoe, niet over het wat.

Als uitsmijter voor de f-use fans hierna een overzicht van enkele lopende projecten:

Veranderen

 • Fluisteraar bij een verbetertraject in veiligheid, kwaliteit en operationele uitmuntendheid
 • Procesbegeleider om de reputatie van een afdeling te verbeteren

Betrekken

 • Procesbegeleider bij het uitbouwen van een lerend netwerk
 • Coach van een management team

Verbinden

 • Teambegeleider rond feedback
 • Procesbegeleider bij een project om de tevredenheid en het engagement van de medewerkers te verhogen

 

Met interesse gelezen? Danku om te delen!

Geschreven door Ann Dobbeni

Geschreven door Ann Dobbeni

Creatieve verbinder bij f-use

0 Comments

Submit a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met interesse gelezen?

Danku om te delen!